מס' משקיעים רשומים Registered investors:  793

InvestorSearch - חיפוש משקיע

מסכום:
From :
To :
תחום:
Field:
מדינה:
Country:
סוג:
Type:
Registered projects: מס' מיזמים רשומים  4419

VentureSearch - חיפוש מיזם

מסכום:
From:
To :
תחום:
Field:
מדינה:
Country:
שלב:
Phase:
4123 contacts made between
investors and ventures
קשרים
שנוצרו בין
יזמים למשקיעים

 

Registered investors from (click on the flags)
: עד עתה נרשמו משקיעים ממדינות
Registered investors: מס' המשקיעים הרשומים 793
   
   
  
Registered projects/Ventures: מספר המיזמים/פרוייקטים הרשומים 4419